تجهیزات پزشکی شعبانی

واردکننده مستقیم زئولیت های اکسیژن ساز

خانه 4A Zeolite

4A Zeolite

4A: فرمول شیمیایی آن  [Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O] می باشد.

اندازه منافذ آن4 آنگستروم است. هر مولکولی بزرگتر از   4A قادر به جذب نخواهد بود. 4 آنگستروم فرم سدیمی ساختار بلوری نوع A هستند. میزان توالی جذب آرگون ، کریپتون ، زنون ، آمونیاک ، مونوکسید کربن ، C2H4 ، C2H2 ، CH3OH ، C2H5OH ، CH3CN2 ، CS2 ، CH3CL ، CH3Br و دی اکسید کربن است.

از مزایای زئولیت 4A با کیفیت بالا می توان به سرعت جذب ثابت و مقاومت در برابر آلودگی بالاتر ، استحکام بالاتر در مقابل خردشدن و افزایش بارهای چرخه ای که باعث افزایش عمر محصول می شود. 4A گذرگاه مولکولی در درجه اول برای از بین بردن رطوبت از مواد مایع و گازی است.
از قابل اطمینان ترین خشک کن ها برای انواع کاربرد ها تبدیل شده است
کاربرد آن :
خشک کردن مبرد
از بین بردن رطوبت در PU Plastic یا Paint
خشک کردن گاز طبیعی
خشک کردن گاز ترک خورده
خشک شدن استاتیک واحدهای شیشه ای عایق ، پر از هوا یا پر از گاز.
کم آبی ترکیبات بسیار قطبی ، مانند متانول و اتانول.
کم آبی هیدروکربنهای اشباع نشده (به عنوان مثال اتیلن ، پروپیلن ، بوتادین).

نگهداری : زئولیت 4A را به صورت وکیوم شده نگه دارید تا از جذب رطوبت ناخواسته جلوگیری شود.